Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Bardienst

 


Hoe weet ik wanneer ik bardienst heb?

je hebt jezelf (één of meerdere keren) ingedeeld via e-captain.nl (mijn Zwnshk! inloggen) de datum en tijd heb je meteen in je agenda genoteerd!
Je bent door de bardienstcoördinator één of twee keer ingedeeld, de datum en tijd vind je op e-captain.nl en het totale overzicht van de bardiensten hangt op de prikborden in de gang in het clubhuis.
Als je een e-mailadres hebt achtergelaten krijg je voor je bardienst nog minimaal 2 x een herinneringsmail.

LET OP: het niet ontvangen van de e-mail is geen reden voor het niet laten ingaan van de sancties als je niet komt opdagen!!

Mocht je op de datum waarop je staat gepland plotseling verhinderd zijn, dan dien je zelf voor een vervanger(ster) te zorgen c.q. te ruilen met een andere bar/kantinedienst.
In het geval er geen bardienst op komt dagen, wordt van desbetreffende de spelerspas geblokkeerd, welke pas weer geactiveerd zal worden na ontvangst van de verhoogde contributie door de penningmeester van TC Zwaanshoek.

Ik heb bardienst en nu?

Heb je nog geen bardienstervaring en wil je op voorhand graag wat extra uitleg, dan kan je dit melden bij de weekcoördinator. Deze zal je dan telefonisch of indien mogelijk, ter plaatse tekst en uitleg geven.

Als je een bardienst overneemt, ga je naar het clubhuis en meld je bij de dienstdoende bardienst.

Als je als eerste bardienst staat gepland en dus de bar moet openen.
Haal de sleutels op bij het sleuteladres, sleuteladressen en namen van weekcoördinatoren staan vermeld op de website en hangen op het prikbord in de gang van het clubhuis.
Het eerste luik open je met de zwarte chipsleutel aan de buitenkant van de bar, het tweede luik met de sleutel direct links op de muur achter het eerste luik.
zet eerst de afwasmachine aan (die heeft enige opwarmtijd nodig).
In het draaiboek bar/kantinediensten die achter de bar ligt (zwarte map), zitten gedetailleerde beschrijvingen en gebruiksaanwijzingen die in veel gevallen antwoord geven op eventuele vragen.

Als je ziet dat het op de banen begint te schemeren of iemand roept of het licht op de banen aan mag: op de muur naast het rechter luik hangt een kastje met de lichtschakelaars. Deze kunnen worden aangezet. Als de banen leeg zijn en blijven, kunnen de lichten uit.

In principe lopen de standaard-bar/kantinediensten tot 23.30 uur. Dit is een half uur nadat het kunstlicht van de banen is gedoofd. Indien het gezellig is en u bent bereid wat langer te blijven, dan is dit mogelijk tot uiterlijk 00.30 uur. Langer mag niet i.v.m. verleende vergunning. Genoemd tijdstip kan afwijken bij georganiseerde evenementen.

Het frituur hoeft op standaard doordeweekse avonden niet aangezet te worden. Dit mag de bar/kantinedienst zelf bepalen. Uiteraard alleen bij voldoende animo is aanzetten een optie.

Gedurende de avond en/of bij evenementen overdag, zal de weekcoördinator de koelkasten aanvullen, het koffiezetapparaat eventueel schoonmaken en de kassa “afromen”; voor het meegenomen geld zet de bardienst zijn/haar naam en een handtekening op de lijst van de weekcoördinator.

Van de bardiensten wordt verwacht dat men tijdens en zeker aan het eind van de dienst, zoveel mogelijk het bar- en keukengedeelte alsmede het kantinegedeelte en terras opruimt en schoon houdt. Hieronder wordt o.a. verstaan: afwassen, spoelen, opruimen, bar en tafels afnemen, asbakken schoonmaken (er mag alleen buiten worden gerookt!), water uit de vaatwasmachine laten lopen en uitzetten, tafels en stoelen rechtzetten op terras en in de kantine, etc.
Leden van onze club worden geacht de lege spullen zelf terug te brengen naar de bar.

Als je de bar moet sluiten

Vind je het vervelend om alleen af te sluiten? Vraag aan je laatste gast(en) of die even op je willen wachten.

LET OP ( indien van toepassing ):

  • Terrasverlichting NIET laten branden (lichtknop zit onder sleutelkastje van het rechterrolluik).
  • Zijn de ramen gesloten en zijn de 2 beweegbare puien op slot? Let op: knoppen draaien tot deuren zeker op slot zijn.
  • Vaatwasser uitzetten en leeg laten lopen.
  • Frituur uit bij afsluiten?
  • Controleren of lichten van bar, zaal en kleedkamers niet blijven branden (lichten in entree en toiletten gaan automatisch uit na verlaten van het pand).
  • Na volledig afsluiten, gooi je de sleutels in de brievenbus van het sleuteladres waar deze zijn opgehaald.


Het tappen van alcoholische dranken aan personen beneden de 18 jaar is verboden.
Bovendien is de aanwezigheid van personen onder de 18 jaar achter de bar bij wet niet toegestaan.

Het kan voorkomen dat er tijdens je bar/kantinedienst door slecht weer of door andere omstandigheden niemand of slechts een paar mensen op het park aanwezig zijn. Je kan in dat geval contact opnemen met de op dat moment verantwoordelijke weekcoördinator welke op zijn/haar beurt akkoord kan geven om de kantine te sluiten.

Uitbetaling bardienst

Alléén leden, die na akkoord van de bardienstcoördinator een “extra” bardienst draaien, (bijvoor­beeld bij ad hoc situaties of op uitdrukkelijk verzoek van de bardienstcoördinator) ontvangen hiervoor
€ 25,00 vergoeding per “extra” bardienst.

Instuctie verantwoord alcoholgebruik

De wet schrijft voor dat op tijden dat er alcohol wordt geschonken iemand aanwezig moet zijn die daartoe gekwalificeerd is. Dit kan een leidinggevende zijn die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne, of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd. Deze barvrijwilliger is tenminste 18 jaar oud. Deze instructie is opgenomen in het draaiboek bar/kantinediensten welke achter de bar ligt (zwarte map). U wordt geacht deze door te nemen.

HET MOTTO VAN TC ZWAANSHOEK LUIDT: MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR!!

GEZELLIGE BARDIENST!

PM. Komt de bardienst niet opdagen? Geef dit direct door aan de bardienstcoördinator (zie de rode kaart, die hangt bij de bardienstplanning in de gang)!

Logo TCZ PNG ORG

 

Noppenstraat 1
2136 AH Zwaanshoek

Postbus 85
2120 AB Bennebroek

023-5845184

ofni.[antispam].@tczwaanshoek.nl

Download de app