Vacatures

Algemeen bestuurslid projecten

Neem contact op met Marcel Riep voor meer informatie. E-mail: [email protected].

 

Penningmeester

Door het plotselinge vertrek van Ria Koppen is de functie van Penningmeester per direct vacant. De penningmeester maak deel uit van het bestuur van Tennisclub Zwaanshoek en ziet erop toe dat het vastgestelde financiële beleid wordt gevolgd. Hij/zij houdt toezicht op de uitvoering van financële zaken binnen het bestuur en de vereniging.

Verantwoordelijkheden

 • Toezien op correct uitvoeren van het financieel beleid

 • Toetsen van financiële verslagen, jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenplanningen

 • Controleren en beoordelen van financiële gegevens

 • Onderhouden van contacten met huisbankier

 • Tekenen c.q. accorderen van betaalopdrachten

 • Bestuurlijke richting geven aan de visie en het financiële beleid van de vereniging

 • Waar mogelijk behandelen van subsidieaanvragen

 • Informeren van bestuur, Algemen Ledenvergadering en andere belanghebbenden over de financiële stand van zaken

 • Eerste aanspreekpunt voor de Kascommissie

 • Voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het bestuur, te weten:

  • Bestuursvergaderingen

  • Algemene Ledenvergaderingen

  • Informatie-bijeenkomsten


Primaire aandachtsgebieden

 • Financieel beleid

 • Fiscale aspecten

 • Kascommissie

 • Overeenkomsten


Functie-eisen

 • Ervaren controller

 • Gedegen financieel inzicht

 • Antenne voor fiscale aspecten

 • Lange(re) termijnvisie

 • Beschikkend over actuele kennis en vaardigheden

 • Bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring

 • Betrokkenheid bij de doelstelling en aard van de vereniging  


Benodigde vaardigheden

 • Teamplayer

 • Dienstverlenende instelling

 • Goede communicatieve- en presentatievaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk

 • Betrouwbaar, punctueel en accuraat

 • Vlot in omgang en respectvol in benadering

 • ‘Out of the box’ kunnen denken, een ‘open mind’ voor veranderingen


Leden die aan het gewenste profiel voldoen en belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie, worden uitgenodigd om contact op te nemen met Marcel Riep, voorzitter van het bestuur van TC Zwaanshoek. E-mail: [email protected].