Dag lidmaatschap

Zwaanshoek Tennis & Padel kent voor seniorleden de mogelijkheid van een Dag lidmaatschap voor tennis, padel, of tennis én padel. Dat ziet er als volgt uit:

  • Je bent KNLTB-lid, dus gerechtigd tot het spelen van bij de bond aangemelde toernooien, zoals het eigen open toernooi van Zwaanshoek Tennis & Padel.
  • Speelrecht op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, tenzij de banen nodig zijn voor evenementen.
  • Deelname aan clubkampioenschappen.
  • Deelname aan seniorencompetitie, mits deze kan worden gespeeld op de voornoemde dagen en uren.
  • Je bent vrijgesteld van de bardienstplicht.
  • Je bent uitgesloten van deelname aan toernooien, tossavonden en andere activiteiten van de Recreatiecommissie.
 
Contributie
  • Het Dag lidmaatschap tennis kost € 153 per jaar;
  • Het Dag lidmaatschap padel kost € 157 per jaar;
  • Het Dag lidmaatschap tennis en padel kost € 185 per jaar.

Je ontvangt de factuur via de mail. Na betaling krijg je de KNLTB ledenpas. Met inschrijving geef je toestemming voor automatische incasso door de ledenadministratie. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap is afhankelijk van je leeftijd (peildatum: 1 januari). Het lidmaatschap van de vereniging wordt stilzwijgend verlengd.

 

Toelichting bardiensten

Dagleden zijn vrijgesteld van het meedraaien van bardiensten.

 

Dagledencommissie

Dagleden kunnen zelf een Dagledencommissie instellen die praktische zaken organiseert rond eigen activiteiten en die contacten onderhoudt met het bestuur.

 
Baanreservering

Voor dagleden is baanreservering verplicht.

 

Opzeggen of wijzigen lidmaatschap

Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap dient (per e-mail) voor 3 december kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Als je na 3 december opzegt dan worden kosten in rekening gebracht van € 35.


Aanmelden als daglid

Je kunt het hele jaar door lid worden. De contributie van een lidmaatschap dat start in de loop van het verenigingsjaar wordt als volgt berekend: januari t/m april 100%; mei 90%; juni 80%; juli 70%; augustus 60%; september 50%; oktober 35%; november 20%; december 5%. Het inschrijfgeld is 25 euro.

Aanmelden kan eenvoudig via het formulier Lid Worden. Vul het aanmeldingsformulier volledig in. Vergeet niet op de knop Inschrijven te klikken. Na jouw aanvraag nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.


Nog vragen?

Mail naar [email protected].