Gedragsregels Zwaanshoek Tennis & Padel

De sporter bij Zwaanshoek Tennis & Padel:
 

Is trots op de sport en de vereniging

Straal trots uit op je tennis-padelsport en vereniging. Voel je onderdeel van je vereniging die bijdraagt aan een duurzame samenleving. 

Toont respect

Voor de tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken

Houd je aan de regels. Kom op tijd, meld je tijdig af en luister naar instructies.

Gaat netjes om met de omgeving

Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de juiste afvalbakken. 

Blijft van anderen af

Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 

Houdt zich aan de regels

Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere afspraken, en houd je daar ook aan. 

Tast niemand in zijn waarde aan

Pest niet, onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet

Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief

Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd of competitie.

Meldt overtredingen van de gedragsregels

Meld overtredingen bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

 

Fairplay