Sociaal en veilig sporten

Zwaanshoek Tennis & Padel ondersteunt de strijd tegen ongewenst gedrag van de KNLTB

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB een Reglement Fair Play en doelgroep-specifieke gedragscodes opgesteld. Voor iedereen geldt de algemene gedragscode. Bovendien zijn er gedragscodes voor de topspeler, begeleider, tennis- en padelouder en verenigingsvrijwilligers. Je kunt de verschillende gedragscodes inzien via de onderstaande links op de KNLTB-website:

In de gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de betreffende doelgroep zich moet houden. Handel je in strijd met de gedragscode, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play. Meer informatie over het tuchtrechtsysteem van de KNLTB en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vind je hier

Bewustwording 

Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Verder moet deze aanpak er ook voor zorgen dat betrokkenen weten hoe ze kunnen of moeten handelen bij een overtreding van de gedragscodes en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt.

In navolging van de KNLTB wil Zwaanshoek Tennis & Padel hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen de tennis- en padelsport.

Vertrouwenscontactpersoon

Zwaanshoek Tennis & Padel heeft een vertrouwenscontactpersoon voor als je ergens mee zit en/of vragen hebt. Onze vertrouwenscontactpersoon is Karin Hallegraeff. Je kunt met haar contact opnemen via de mail. Hierbij kun je aangeven of je een antwoord wilt ontvangen via e-mail of telefonisch. De vertrouwenscontactpersoon geeft je zo snel mogelijk een antwoord. 

Karin Hallegraeff
E-mail: [email protected]

 

Downloads

algemene-gedragscode.pdf fair-play-infographic.pdf gedragscode-voor-de-begeleider.pdf gedragscode-voor-de-tennis-en-padelouder.pdf gedragscode-voor-de-topspeler.pdf gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers.pdf knltb-reglement-fair-play.pdf