Opzeggen lidmaatschap

 

 

We hopen natuurlijk dat je nog lang bij Zwaanshoek Tennis & Padel blijft tennissen of padellen. Als je toch je lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient je opzegging tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar bij de ledenadministratie zijn binnengekomen.

Als er ernstige redenen zijn dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij daar extra aandacht aan besteden. Een bericht of telefoontje aan een van de bestuursleden stellen wij daarom zeer op prijs. 

 

Opzeggen

Opzeggen voor het komende jaar kan tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar via een e-mail aan de ledenadministratie: [email protected]. Onder vermelding van:

  • Naam;
  • Adres;
  • Geboortedatum;
  • Lidnummer;
  • Telefoonnummer;
  • Reden van opzegging.

De ledenadministratie zal een bevestiging van de verwerking van de opzegging per e-mail terugsturen.


Als je te laat opzegt 

Als je ná 3 december van het lopende jaar opzegt, dan gaat de opzegging in op 1 januari van het jaar daarop. Bij te late opzegging ben je dus de gehele contributie over het komende jaar aan de vereniging verschuldigd.

 

Let op: opzeggen tennis- of padelles geldt niet als opzegging lidmaatschap

Opzeggen van de tennis- of padelles geldt niet als opzegging van het lidmaatschap bij Zwaanshoek Tennis & Padel. Dit zijn twee verschillende opzeggingen. Als je tegelijkertijd wilt stoppen met vrij spelen bij Zwaanshoek Tennis & Padel, dan moet je dit ook tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar melden bij onze ledenadministratie.