Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

De organisatie van TC Zwaanshoek


De rechtsvorm van TC Zwaanshoek is een vereniging. In de Statuten zijn de rechten en plichten vastgelegd van de leden en tevens regels ten aanzien van het lidmaatschap, het bestuur, het stemmen en het nemen van besluiten. Ook is er een Huishoudelijk Reglement wat is vastgesteld door de leden in de jaarlijkse Algemene Vergadering. Dit reglement voorziet in regels en afspraken welke niet in de statuten zijn vastgelegd en waarvan de leden vinden dat zij wel vastgelegd dienen te zijn.
Wat belangrijk is om te weten, dat het recht van tennisspelen ontstaat door het lidmaatschap. Een lid betaald dus niet om op de baan te mogen maar het lidmaatschap is maatgevend. Dit geeft een lid de verplichting om te voldoen aan de eisen de vereniging stelt. De vereniging bestaat dankzij haar leden en vraagt daarmee ook inspanningen van haar leden zoals het doen van vrijwilligerswerk. De rechtsvorm 'vereniging' stelt dat de leden het besturen en het organiseren op zich nemen zonder een commercieel karakter. Het grote voordeel hiervan is dat de leden het beleid vaststellen en dat de kosten laag gehouden kunnen worden.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Leden van TC Zwaanshoek kunnen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement downloaden door in te loggen via het menu Mijn Zwnshk!. De stukken staan vermeld op de persoonlijke pagina van de website. Het privacybeleid is te vinden onder artikel 20e van het Huishoudelijk Reglement.
 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden die in de ALV worden gekozen. Onderling worden de verschillende functies verdeeld met uitzondering van de voorzitter, deze wordt door de ALV benoemd. De andere vier leden vervullen de functies van secretaris, penningmeester, technische zaken en projecten. De voornaamste taak van het bestuur zijn het voeren van een algemeen beleid wat bij TC Zwaanshoek is vastgelegd in het beleidsplan. Ook het voeren van een degelijk financieel beleid is een belangrijke taak evenals het scheppen van voorwaarden om de verschillende commissies hun taken te kunnen laten uitvoeren. Het bestuur streeft naar maximale delegatie naar de commissies met daarbij het beschikbaar stellen van budgetten en zo min mogelijk bemoeienis over inhoudelijke onderwerpen binnen de commissies. Besluiten worden zoveel mogelijk op basis van consensus genomen en daar waar dat niet mogelijk blijkt beslist het bestuur. Uiteraard blijft het mogelijk om direct een bestuurslid aan te spreken met vragen of opmerkingen. De externe contacten met derden zoals de KNLTB, gemeente en andere tennisclubs worden door het bestuur gevoerd maar kunnen ook gedelegeerd worden aan anderen.


De twaalf commissies


DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

De TC is samengesteld uit 3 onderliggende commissies welke hierna verder worden benoemd. Er is een onafhankelijke voorzitter die de verschillende activiteiten op elkaar afstemt en de gezamenlijke vergaderingen organiseert. De trainer is nauw betrokken bij deTC en neemt regelmatig deel aan de vergaderingen. De TC houdt zich bezig met activiteiten voor de seniorleden.

 

DE WEDSTRIJDCOMMISSIE (WC)

Door deze commissie worden de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. Een drukke en gezellige week met verrassingen en feest. Het samenstellen van de competitieteams vindt jaarlijks aan het begin van het seizoen plaats en tevens wordt er advies gegeven inzake de speelsterkte van individuele spelers. Er is direct contact met het district Haarlem van de KNLTB inzake competitie en toernooien.

 

DE RECREATIECOMMISSIE (RC)

Hier worden alle clubtoernooien georganiseerd en dat zijn er heel wat in één seizoen. Vaak met een lekkere lunch of maaltijd en verrassende prijsjes. Wekelijks regelen zij de donderdagavond toss waar iedereen aan kan deelnemen.

 

DE OPEN TOERNOOICOMMISSIE (OTC)

De OTC organiseert het jaarlijkse opentoernooi van TC Zwaanshoek. Alle leden van de KNLTB kunnen hier voor inschrijven en ze komen dan ook van heinde en verre. Met hele gezellige activiteiten, gulle sponsors en leuke prijzen is dit een topevenement in de regio.

 

DE JEUGDCOMMISSIE (JC)

De naam JC zegt al voldoende om te weten waar deze commissie zich mee bezig houdt: de juniorleden van TC Zwaanshoek. Er wordt jaarlijks een open jeugdtoernooi gehouden waarin de juniorleden van de KNLTB uit de wijde omgeving het tegen elkaar opnemen. Een week met veel verrassende tennispartijen, tussendoor andere spelletjes en natuurlijk aangepaste happen zoals pannenkoeken en veel ijsjes. Ook de junioren clubkampioenschappen neemt de JC voor haar rekening evenals het indelen van de competitieteams en het samenstellen van de lesgroepen.

 

DE CLUBHUISCOMMISSIE (CC)

Een belangrijke commissie want de inwendige mens wil ook iets en bij TC Zwaanshoek is feesten een belangrijke activiteit. Een heerlijke, geurige kop cappuccino, en ook tosti's en goudbruine frites, het kan allemaal gemaakt worden. En dat in een heel gezellig ingericht clubhuis waarvoor de nodige inspanningen en investeringen gedaan worden. De voorraad wordt bijgehouden, het assortiment bepaald en de prettig lage prijzen vastgesteld. Ook het wekelijks onderhoud door een schoonmaakbedrijf wordt gecoördineerd door de BFC.
Een flinke klus is het indelen van alle seniorleden voor de verplichte bardienst. Zoveel mensen, zoveel wensen en daarmee wordt rekening gehouden al kan het ook wel eens anders uitpakken. Iedereen wordt gevraagd op te geven wanneer en op welk dagdeel de bardienst haar of zijn voorkeur heeft. Ruilen kan altijd nog maar daar moet het betreffende lid wel zelf voor zorgen.

 

DE ONDERHOUDSCOMMISSIE (OC)

Het reguliere onderhoud wordt niet meer uitbesteed aan een bedrijf. Wel wordt 1x per jaar een grote onderhoudsbeurt gedaan door de fima Huisman. Daarnaast blijft er tijdens toernooien veel werk te verrichten. De voorzitter heeft direct contact met het onderhoudsbedrijf en andere leveranciers. Ook de rest van het tennispark zoals de groenvoorziening, de hekken, de paden en terrassen en de oefenkooien worden door de OC nagelopen. Daar waar het kan worden de werkzaamheden door hen zelf uitgevoerd maar ook is er regelmatig een bedrijf dat wordt ingehuurd om de klus te klaren.

 

DE SPONSORCOMMISSIE (SC)

Een kleine, die SC, maar erg belangrijk voor de extra financiën.
De adverteerders in het clubblad, de 'Matchpoint', worden door hen binnen gehaald. Ook de sponsors voor de verschillende toernooien zijn door de SC gecontracteerd en meestal voor meerdere jaren. Netwerken en relaties zijn van levensbelang voor deze commissie.

 

DE REDACTIE MATCHPOINT (RMP)

RMP verzorgt de inhoud en productie van het clubblad, ook wel de 'Glossy' genoemd. Eenmaal per jaar ligt deze op de mat bij de leden met informatie, en natuurlijk de agenda voor alle activiteiten en toernooien. De fotografie van de commissieleden wordt door een redactielid verzorgd.

 

DE WEBSITECOMMISSIE (WSC)

De jongste telg is de WSC. Deze verzorgt de vormgeving en inhoud van de website en is zoveel als mogelijk up-to-date. Van algemene informatie tot de uitslagen van een toernooi, je kunt het er vinden. Ook het inschrijven voor diverse toernooien, lidmaatschap, wijzigingen in persoonlijke gegevens, etc. is mogelijk via de site. Afijn, je kunt het allemaal zelf zien en ontdekken want als je dit leest heb je de website al op het scherm staan.

Logo TCZ PNG ORG

 

Noppenstraat 1
2136 AH Zwaanshoek

Postbus 85
2120 AB Bennebroek

023-5845184

ofni.[antispam].@tczwaanshoek.nl

Download de app